Preskočit na obsah

Program rozvoja obce Halič na roky 2021 - 2027

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom Programu rozvoja obce Halič na roky 2021 – 2027 je analýza súčasného stavu obce, jej možností, príležitostí, potrieb a následného definovania cieľov rozvoja a opatrení na dosiahnutie tých cieľov, ktoré napomôžu rozvoju obce Halič s ohľadom na potreby jej obyvateľov.
 • Dotknutá obec: Ľuboreč, Stará Halič, Lehôtka, Panické Dravce, Lupoč, Mašková, Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Halič, Lučenec (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Obstarávateľ: Obec Halič, Mieru 68/66, 985 11 Halič
 • IČO Obstarávateľa: 00316091
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  12.05.2022
  Text strategického dokumentu
  12.05.2022