Program rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 - 2022

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 - 2022 spolu s Územným plánom obce Dlhé Stráže je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z analýzy situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území obce. Jeho poslaním je určiť prioritné smerovanie obce v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti.
 • Dotknutá obec: Dravce, Iliašovce, Kurimany, Vlkovce, Levoča, Dlhé Stráže (okresy: Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Obstarávateľ: Obec Dlhé Stráže
 • IČO Obstarávateľa: 00329011
 • Schvaľujúci orgán: obec Dlhé Stráže
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  02.10.2015
  Oznámenie
  02.10.2015
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  03.11.2015