Program rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 2016 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným dlhodobým cieľom strategického dokumentu je, aby sa MČ Bratislava - Nové Mesto stala atraktívnou mestskou časťou s kvalitnou verejnou infraštruktúrou a správou, s dostupnou vzdelávacou, sociálnou a zdravotnou starostlivosťou, s kvalitným životným prostredím a zároveň športovým i oddychovým centrom Bratislavay s aktívnou účasťou obyvateľov na riadení rozvoja.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO Obstarávateľa: 00603317
 • Schvaľujúci orgán: Miestne zastupiteľstvo MČ BA - NOvé Mesto
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.