Preskočit na obsah

Program rozvoja mesta Tornaľa 2023 - 2027 s výhľadom do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program rozvoja mesta Tornaľa 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PRM“) je základným strategickým dokumentom podpory regionálneho rozvoja, ktorý určuje smer a línie rozvoja mesta. Hlavným cieľom dokumentu je spracovanie a aktualizácia analytickej časti PRM a identifikovanie a zadefinovanie vízie, oblasti rozvoja mesta a strategické ciele rozvoja mesta Tornaľa. Vízia rozvoja mesta: Rozvojom kultúrneho potenciálu, zvýšením kvality služieb a podporou podnikateľského prostredia zastaviť pokles počtu obyvateľov mesta a zvýšiť atraktivitu mesta pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Realizáciou ekologickej a sociálnej konverzie mesta zvýšiť odolnosť mesta voči klimatickým zmenám a zvýšiť citlivosť voči zraniteľným skupinám obyvateľov mesta.
 • Dotknutá obec: Lenka, Kečovo, Čoltovo, Tornaľa, Gemerská Panica, Otročok, Žiar, Hubovo, Včelince, Gemer, Stránska (okresy: Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Revúca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 40, 05001 Revúca
 • Obstarávateľ: Mesto Tornaľa, Mierová 259/14, 982 01 Tornaľa
 • IČO Obstarávateľa: 00319091
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.10.2022
  Oznámenie
  24.10.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  28.11.2022
  Text strategického dokumentu
  24.10.2022