Program rozvoja mesta Spišské Podhradie na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2024

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strednodobý programový dokument, ktorý určuje hlavné smery rozvoja mesta Spišské Podhradie do roku 2022/2024. Program rozvoja mesta Spišské Podhradie na roky 2016 – 2022/2024 spolu s Územným plánom mesta Spišské Podhradie bude základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území mesta.
 • Dotknutá obec: Spišské Podhradie (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: OkÚ Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Obstarávateľ: Mesto Spišské Podhradie
 • IČO Obstarávateľa: 00329622
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Spišské Podhradie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  26.11.2015
  Oznámenie
  26.11.2015
  26.11.2015
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  31.12.2015