Preskočit na obsah

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozvojový dokument mesta na ktorý sa prihliada pri plánovaní a realizovaní všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít na jeho území.
 • Dotknutá obec: Okres Košice IV, Okres Košice I, Okres Košice II, Okres Košice III (okresy: Košice IV, Košice II, Košice III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Mesto Košice
 • IČO Obstarávateľa: 00691135
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  11.03.2015
  Oznámenie
  10.03.2015
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  30.04.2015