Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Program rozvoja mesta Handlová 2022-2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvoriť strategický dokument určujúci koncepciu rozvoja mesta Handlová ako ekologického, inteligentného, prepojeného, bezpečného a sociálneho mesta orientovaného predovšetkým na jeho obyvateľov. Dosiahnutie hlavného cieľa pre obyvateľov znamená zvýšenie ich životnej úrovne, kvality života ale taktiež rozvoj podnikateľského prostredia.
 • Dotknutá obec: Cigeľ, Jalovec, Podhradie, Lovčica - Trubín, Slaská, Kunešov, Prochot, Ráztočno, Kosorín, Chrenovec - Brusno, Lehota pod Vtáčnikom, Prievidza, Handlová, Janova Lehota (okresy: Prievidza, Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Obstarávateľ: mesto Handlová
 • IČO Obstarávateľa: 00318094
 • Schvaľujúci orgán: mestské zastupiteľstvo mesta Handlová
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  09.06.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  08.07.2022
  Text strategického dokumentu
  09.06.2022