Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Je to strategický dokument, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni - Žilinský kraj, na vytýčené obdobie.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Okresný úrad Žilina, úsek OH
 • IČO Obstarávateľa: 00151866
 • Schvaľujúci orgán: Okresný úrad Žilina
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.