Preskočit na obsah

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: POH SR sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2016 - 2020 a jeho účelom je zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie pre oblasť odpadov.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Schvaľujúci orgán: Vláda Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  30.01.2015
  Oznámenie
  30.01.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  17.03.2015
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  17.03.2015

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  07.05.2015
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. Ľubomír Ďuračka
  Text strategického dokumentu
  07.05.2015
  Text správy o hodnotení
  07.05.2015
  Verejné prerokovanie V kinosále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava 21.05.2015 o 09:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  23.07.2015

  Schvaľovacie konanie

  Text schváleného dokumentu
  06.11.2015