Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: I.9.1 program odpadového hospodárstva
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky je strategickým dokumentom vlády SR, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva SR na vytýčené obdobie. Odráža vnútroštátnu politiku odpadového hospodárstva a vzťahuje sa na celé územie Slovenskej republiky.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Schvaľujúci orgán: Vláda Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.