Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Určenie smerovania odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie.
 • Dotknutá obec: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
 • IČO Obstarávateľa: 0
 • Schvaľujúci orgán: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.