Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom je určenie smerovania odpadového hospodárstva Prešovského kraja na vytýčené obdobie.
 • Dotknutá obec: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: KÚ ŽP Prešov
 • Obstarávateľ: OÚŽP Prešov
 • IČO Obstarávateľa: 37937944
 • Schvaľujúci orgán: KÚŽP v Prešove
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.