Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Určiť záväzné ciele pre celú oblasť odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja a zároveň aj opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: KÚ ŽP Nitra
 • Obstarávateľ: OÚŽP Nitra, odbor ochrany prírody, krajina a odpadového hospodárstva, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
 • IČO Obstarávateľa: 37961276
 • Schvaľujúci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.