Preskočit na obsah

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie