Program odpadového hospodárstva Mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 - 2020

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Zistovacie konanie

Základne informácie