Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011-2015

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický dokument v odpadovom hospodárstve pre územie Košického kraja na roky 2011 - 2015
 • Dotknutá obec: Košický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: KÚ ŽP Košice
 • Obstarávateľ: Krajský úrad životného prostredia Košice, úsek OH
 • IČO Obstarávateľa: 35556960
 • Schvaľujúci orgán: Obvodný úrad ŽP v sídle kraja Košice
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.