Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie