Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie