Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Definovanie priorít a koordinácia aktivít v kraji, aby sa do roku 2020 dosiahla pozitívna zmena v kvalite života obyvateľov a budú definované ciele v oblasti . ľudské zdroje, ekonomika, vybavenosť územia, sebestačnosť.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo ŽSK
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.