Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žalobín na obdobie 2015 - 2023

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: v rámci jednotlivých rozvojových priorít pozitívne ovplyvniť rozvoj obce
 • Dotknutá obec: Malá Domaša, Štefanovce, Žalobín, Karná, Jasenovce, Giglovce, Ondavské Matiašovce (okresy: Vranov nad Topľou, Humenné)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Vranov n.Topľou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 5, 09301 Vranov n./Topľou
 • Obstarávateľ: Obec Žalobín
 • IČO Obstarávateľa: 00332992
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Žalobín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  19.01.2016
  Oznámenie
  19.01.2016
  19.01.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  08.03.2016
  08.03.2016