Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľká Ves na roky 2022 - 2027

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie