Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radatice na roky 2018 - 2024

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Určuje hlavné smery rozvoja obce Radatice do roku 2024.
 • Dotknutá obec: Radatice (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: OkÚ Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Obec Radatice
 • IČO Obstarávateľa: 00327662
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.08.2018
  Oznámenie
  09.08.2018
  Text strategického dokumentu
  09.08.2018