Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Janov na roky 2018-2022

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Definovanie cieľov a opatrení pre rozvoj obce.
 • Dotknutá obec: Janov (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: OkÚ Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Obec Janov
 • IČO Obstarávateľa: 00690627
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.05.2018
  Oznámenie
  03.05.2018
  03.05.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  13.07.2018