Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec – aktualizácia 2019-2025

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: aktualizácia programu rozvoja obce
 • Dotknutá obec: Veľká Čierna, Šuja, Rajec, Malá Čierna, Ďurčiná, Rajecká Lesná, Kľače, Jasenové, Malé Lednice (okresy: Žilina, Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 15 Rajec
 • IČO Obstarávateľa: 00321575
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  27.02.2020
  Oznámenie
  27.02.2020
  Text strategického dokumentu
  27.02.2020