Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Holíč 2023 – 2027 s platnosťou do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický cieľ mesta je súhrn naplnených jednotlivých čiastkových priorít a opatrení, ktoré by mesto Holíč malo vykonať, aby dosiahlo stanovenú víziu. Strategickým cieľom mesta Holíč do roku 2027 s platnosťou do roku 2030 je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta, zvýšiť jeho atraktivitu a kvalitu života občanov mesta prostredníctvom priorít a opatrení zameraných na rozvoj technickej infraštruktúry, rozvoj ľudských zdrojov, ekonomický a sociálny rozvoj, ochranu a budovanie životného prostredia a zvýšenie propagácie a informovanosti.
 • Dotknutá obec: Holíč (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Obstarávateľ: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
 • IČO Obstarávateľa: 00309541
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  18.09.2023
  Oznámenie
  18.09.2023
  18.09.2023
  Text strategického dokumentu
  18.09.2023