Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely na roky 2021 - 2027

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je strednodobý rozvojový dokument podpory regionálneho rozvoja, ktorým sa bude mesto Gbely pri výkone svojej činnosti starať o všestranný rozvoj svojho územia. Tento strategický dokument koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami a investičnými aktivitami.
 • Dotknutá obec: Kopčany, Gbely, Smolinské, Holíč, Petrova Ves, Brodské (okresy: Skalica, Senica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Obstarávateľ: Mesto Gbely, Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely
 • IČO Obstarávateľa: 00309524
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Gbely - mestské zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  08.04.2021
  Oznámenie
  08.04.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  10.05.2021
  Text strategického dokumentu
  08.04.2021