Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bytča na riky 2023 +

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bytča (okres: Bytča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Obstarávateľ: Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
 • IČO Obstarávateľa: 00321192
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  24.08.2023