Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru reagujúcich na univerzálne a špecifické výzvy, priority a potenciály jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov (SPR), území udržateľného mestského rozvoja (UMR) a miest a obcí v Banskobystrickom kraji. Adresnosť IÚS BBSK je podporená členením stratégie na špecifické stratégie pre SPR a UMR.
 • Dotknutá obec: Banskobystrický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37828100
 • Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja Rada partnerstva
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  11.05.2021
  Oznámenie
  10.05.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  03.09.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  03.09.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  23.06.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení Enviconsult spol.. s r.o.
  Text strategického dokumentu
  22.06.2022
  Text správy o hodnotení
  22.06.2022
  Verejné prerokovanie úrad BBSK 25.07.2022 o 15:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  08.09.2022