Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom spracovania dokumentu je na základe zhodnotenia územia stanoviť stratégiu a smery ďalšieho rozvoja územia s ohľadom na jeho udržateľnosť a komplexnosť. Zámerom je aj skvalitnenie a inovácia procesu strategického plánovania a manažmentu na území kraja, efektívne využitie potenciálu územia kraja a následne realizovanie strategických investícií.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 010 01 Žilina
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  30.08.2021
  Oznámenie
  30.08.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  21.10.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  21.10.2021