Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom spracovania dokumentu je na základe zhodnotenia územia stanoviť stratégiu a smery ďalšieho rozvoja územia s ohľadom na jeho udržateľnosť a komplexnosť. Zámerom je aj skvalitnenie a inovácia procesu strategického plánovania a manažmentu na území kraja, efektívne využitie potenciálu územia kraja a následne realizovanie strategických investícií.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 010 01 Žilina
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  30.08.2021
  Oznámenie
  30.08.2021