Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žitavany na programové obdobie 2021-2026

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie operatívnych cieľov a nástrojov, priorít a strategických cieľov pre implementáciu integrovanej stratégie miestneho a regionálneho rozvoja a pre lepšie využitie potenciálu obce.
 • Dotknutá obec: Žitavany, Čaradice, Zlaté Moravce, Machulince, Topoľčianky, Obyce, Čierne Kľačany (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Obstarávateľ: Obec Žitavany
 • IČO Obstarávateľa: 50044559
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.12.2021
  Oznámenie
  21.12.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  07.02.2022