Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: „Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Zákopčie, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti drobnej výroby, lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, cestovného ruchu, malej ekologickej výroby, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia (Natura 2000, vodné toky, lesy, ...) a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie oddychových zón v obci, obnovy kultúrno historických pamiatok a športovo – rekreačných areálov a cykloturistických trás.“
 • Dotknutá obec: Staškov, Zákopčie, Krásno nad Kysucou, Ochodnica, Raková, Podvysoká, Čadca, Dlhá nad Kysucou (okresy: Čadca, Kysucké Nové Mesto)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Obstarávateľ: Obec Zákopčie
 • IČO Obstarávateľa: 00314358
 • Schvaľujúci orgán: Obec Zákopčie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  27.09.2022
  Oznámenie
  27.09.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  10.11.2022
  10.11.2022
  Text strategického dokumentu
  27.09.2022