Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Smolnícka Huta na roky 2022-2028

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom je analýza daností a potrieb obce a definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby jeho obyvateľov teda stanovuje strategické ciele a priority rozvoja obce.
 • Dotknutá obec: Smolnícka Huta, Smolník, Prakovce, Švedlár, Medzev, Vyšný Medzev, Mníšek nad Hnilcom, Štós (okresy: Gelnica, Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Obstarávateľ: Obec Smolnícka Huta
 • IČO Obstarávateľa: 00329584
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.12.2021
  Oznámenie
  21.12.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.05.2022
  Text strategického dokumentu
  21.12.2021