Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Selce 2021-2027 s platnosťou do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Kociha, Sušany, Lehota nad Rimavicou, České Brezovo, Selce, Hrnčiarska Ves, Hrachovo (okresy: Rimavská Sobota, Poltár)
 • Obstarávateľ: Obec Selce
 • IČO Obstarávateľa: 00649627
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.09.2022
  Oznámenie
  22.09.2022
  Text strategického dokumentu
  22.09.2022