Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šávoľ na roky 2023 - 2028

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šávoľ na roky 2023 - 2028 (ďalej PRO) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti, opatrenia a aktivity smerujúce k ich naplneniu v zmysle aktualizovaného zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Hlavné ciele vychádzajú z § 3 Ciele podpory regionálneho rozvoja Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, kde hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je: a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Bulhary, Šávoľ, Husiná, Fiľakovo (okresy: Lučenec, Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Lučenec
 • Obstarávateľ: Obec Šávoľ
 • IČO Obstarávateľa: 00316415
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.03.2023
  Oznámenie
  21.03.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  02.05.2023
  Text strategického dokumentu
  21.03.2023