Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malachov na roky 2023 – 2030 (PHRSR)

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zlepšenie spolupráce s obyvateľmi a a ostatnými aktérmi rozvoja v obci aj mimo obce dosiahnuť efektívnejšie využitie vnútorných aj vonkajších zdrojov a zvýšenie kvality života obyvateľov.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica, Horné Pršany, Malachov, Badín, Tajov, Králiky (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Obstarávateľ: Obec Malachov
 • IČO Obstarávateľa: 00620891
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.03.2023
  Oznámenie
  14.03.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  09.06.2023
  Text strategického dokumentu
  14.03.2023