Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Látky na roky 2024-2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Látky na roky 2024-2030 je kľúčový strednodobý dokument, ktorý usmerňuje ďalší rozvoj obce a to najmä v oblastiach dobudovania technickej a environmentálnej infraštruktúry, zvyšovania energetickej efektívnosti objektov vo vlastníctve obce, zvýšenia kvality a rozsahu služieb v obci so zameraním na zlepšenie dostupnosti služieb v oblasti zdravotníctva, rozvoja cestovného ruchu, komunitného života v obci v oblasti kultúry, športu, trávenia voľného času pre deti aj dospelých, dobrovoľníckych aktivít.
 • Dotknutá obec: Látky (okres: Detva)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Detva
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  J.G. Tajovského 1462/9, 96212 Detva
 • Obstarávateľ: Obec Látky v zastúpení starostom obce Bc.Máriom Kubišom
 • IČO Obstarávateľa: 00316148
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.11.2023
  Oznámenie
  21.11.2023
  Text strategického dokumentu
  21.11.2023
  21.11.2023