Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020 - 2029 /aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Kšinná po ekonomickej, sociálnej kultúrnej a environmentálnej stránke.
 • Dotknutá obec: Omastiná, Trebichava, Šípkov, Kšinná, Liešťany, Čierna Lehota (okresy: Bánovce nad Bebravou, Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Obstarávateľ: Obec Kšinná, Obecný úrad Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec
 • IČO Obstarávateľa: 00310638
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  29.06.2020
  Oznámenie
  29.06.2020
  Text strategického dokumentu
  29.06.2020