Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Koš 2021-2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Koš s výhľadom do roku 2030 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Koš sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Koš, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
 • Dotknutá obec: Nováky, Koš, Opatovce nad Nitrou, Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Obstarávateľ: obec Koš
 • IČO Obstarávateľa: 00318213
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  17.03.2021
  Oznámenie
  17.03.2021
  Text strategického dokumentu
  17.03.2021