Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dobrohošť na roky 2022 – 2027

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce Dobrohošť na roky 2022 – 2027 je zmapovanie sociálno-ekonomickej priestorovej štruktúry obce Dobrohošť (https://dobrohost.sk/) a na základe výsledkov týchto analýz vytvoriť program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja daného územia, ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom v období 2022 – 2027 na podporu regionálneho rozvoja na úrovni obce.
 • Dotknutá obec: Dobrohošť (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Obec Dobrohošť
 • IČO Obstarávateľa: 00305359
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.09.2022
  Oznámenie
  23.09.2022
  Text strategického dokumentu
  23.09.2022