Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín pre roky 2023-2029 s výhľadom do roku 2050 predstavuje aktualizáciu pôvodného Plánu rozvoja mesta Trenčín pre roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040. Jeho vypracovaním Mesto Trenčín deklaruje pretrvávajúci záujem o udržateľný rozvoj územia s dôrazom na kvalitu života, atraktivitu územia a o koordináciu s relevantnými kľúčovými aktérmi (stakeholdermi) územia.
 • Dotknutá obec: Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Kostolná - Záriečie, Skalka nad Váhom, Trenčianska Teplá, Opatovce, Trenčín, Zamarovce, Soblahov, Hrabovka (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Obstarávateľ: Mesto Trenčín
 • IČO Obstarávateľa: 00312037
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  08.08.2022
  Oznámenie
  08.08.2022
  Text strategického dokumentu
  08.08.2022
  08.08.2022