Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trebišov 2023 – 2032

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trebišov“ s výhľadom do roku 2032 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta.
 • Dotknutá obec: Vojčice, Trebišov, Falkušovce, Zemplínska Nová Ves, Bracovce, Zemplínske Hradište, Nový Ruskov, Bánovce nad Ondavou, Plechotice (okresy: Trebišov, Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Obstarávateľ: Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
 • IČO Obstarávateľa: 00331996
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.08.2023
  Oznámenie
  23.08.2023
  Text strategického dokumentu
  23.08.2023