Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šahy 2022 - 2031

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šahy" s výhľadom do roku 2031 je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta. Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šahy sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja mesta Šahy, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
 • Dotknutá obec: Horné Turovce, Veľká Ves nad Ipľom, Kleňany, Šahy, Ipeľské Úľany, Veľké Turovce, Tupá, Kubáňovo (okresy: Levice, Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Rozmarínová č. 4, 934 01 Levice
 • Obstarávateľ: Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
 • IČO Obstarávateľa: 00307513
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  26.05.2023
  Oznámenie
  26.05.2023
  Text strategického dokumentu
  26.05.2023