Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta Nesvady na obdobie 7 rokov. Tento dokument je spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Tento dokument stanoví na základe vypracovávaných analýz optimálny návrh priorít, opatrení a aktivít s cieľom zvýšiť kvalitu života miestneho obyvateľstva a v programovom období 2021 – 2027 pozitívne ovplyvniť rozvoj mesta Nesvady.
 • Dotknutá obec: Bajč, Nové Zámky, Imeľ, Kolárovo, Komoča, Nesvady, Vrbová nad Váhom (okresy: Komárno, Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Obstarávateľ: Mesto Nesvady, Mestský úrad Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
 • IČO Obstarávateľa: 00306606
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Nesvady
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.02.2022
  Oznámenie
  21.02.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  13.05.2022
  Text strategického dokumentu
  21.02.2022