Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Giraltovce na roky 2023-2030“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Giraltovce na roky 2023 - 2030 je spracovaný v súvislosti so situáciou v oblasti hospodárskej a ekonomickej SR a EÚ s prispôsobením priorít a možností mesta. Cieľom PHRSR mesta Giraltovce na roky 2023 - 2030 ako kľúčového dokumentu mesta je analýza potrieb a možností mesta Giraltovce, s určenými cieľmi a opatreniami, ktoré prospejú rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov.
 • Dotknutá obec: Giraltovce (okres: Svidník)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Svidník
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sovietskych hrdinov 102, 08901 Svidník
 • Obstarávateľ: Mesto Giraltovce,Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
 • IČO Obstarávateľa: 00321982
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  18.09.2023
  Oznámenie
  18.09.2023