PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ĎAČOV 2017-2023

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Ďačov, Lipany, Krivany, Dubovica, Torysa, Vysoká (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: OkÚ Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Obstarávateľ: Obec Ďačov
 • IČO Obstarávateľa: 00326933
 • Schvaľujúci orgán: Obec Ďačov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  16.02.2017
  Oznámenie
  16.02.2017
  16.02.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  07.04.2017