Program hospdárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Olešná na roky 2015 - 2022

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie