Program hospdárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Olešná na roky 2015 - 2022

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom určenia rozvojovej stratégie je vytvorenie programovej štruktúry pre nové programovacie obdobie 2015 - 2022.
 • Dotknutá obec: Olešná, Klokočov (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Obstarávateľ: Obec Olešná
 • IČO Obstarávateľa: 00314161
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zatupiteľstvo
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.