Program energetického manažmentu PSK

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie modelov efektívneho energetického manažmentu PSK a návrh procesov pre riadenie spotreby energií v zariadeniach PSK s cieľom znižovať energetickú náročnosť a so snahou minimalizovať vplyvy na ŽP.
 • Dotknutá obec: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37870475
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.