Preskočit na obsah

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 medzi Slovenskou republikou a Maďarskom je jedným z programov Európskej územnej spolupráce realizovaných v období 2021-2027. Hlavným cieľom je čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé stránky typické pre pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných projektov bude program implementovať politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach EÚ týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okresy: Pezinok, Košice I, Rožňava, Šaľa, Rimavská Sobota, Žarnovica, Komárno, Gelnica, Poltár, Veľký Krtíš, Košice IV, Bratislava V, Zvolen, Trebišov, Košice II, Nitra, Skalica, Senica, Nové Zámky, Krupina, Bratislava III, Žiar nad Hronom, Košice - okolie, Trnava, Brezno, Malacky, Spišská Nová Ves, Zlaté Moravce, Banská Bystrica, Lučenec, Bratislava II, Topoľčany, Galanta, Senec, Hlohovec, Detva, Bratislava I, Bratislava IV, Michalovce, Dunajská Streda, Banská Štiavnica, Sobrance, Piešťany, Košice III, Revúca, Levice)
 • Obstarávateľ: Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska
 • IČO Obstarávateľa:
 • Strana pôvoduMaďarsko
 • Dotknutá stranaSlovensko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.08.2021
  Oznámenie
  03.08.2021