Preskočit na obsah

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika - Česká republika 2021 -2027

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 medzi Slovenskou a Českou republikou je jedným z programov Európskej územnej spolupráce realizovaných v období 2021-2027. Hlavným cieľom je čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé stránky typické pre pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných projektov bude program implementovať politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach EÚ týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okresy: Námestovo, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Partizánske, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Skalica, Myjava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Senica, Dolný Kubín, Trnava, Galanta, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Bytča, Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Trenčín, Piešťany, Martin, Ilava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 50349287
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaČeská republika,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  29.07.2021
  Oznámenie
  29.07.2021
  29.07.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  30.09.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  30.09.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  16.12.2021
  Text strategického dokumentu
  16.12.2021
  Text správy o hodnotení
  16.12.2021
  16.12.2021
  16.12.2021
  Verejné prerokovanie budova Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Reding Tower, Račianska 153/A, 831 03 Bratislava 04.01.2022 o 11:00