Preskočit na obsah

Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021 - 2027 Poľsko - Slovensko

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 medzi Poľskom a Slovenskom je jedným z programov Európskej územnej spolupráce realizovaných v období 2021-2027. Hlavným cieľom Programu je čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé stránky typické pre pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných projektov bude program implementovať politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach EÚ týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okresy: Námestovo, Poprad, Stropkov, Žilina, Bardejov, Ružomberok, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Svidník, Snina, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Čadca, Humenné, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Bytča, Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Martin, Sabinov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 140315583
 • Schvaľujúci orgán: Európska komisiaVláda Slovenskej republikyVláda Poľskej republiky
 • Strana pôvoduPoľsko
 • Dotknutá stranaSlovensko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  12.03.2021
  Oznámenie
  12.03.2021
  12.03.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  19.05.2021
  19.05.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  30.07.2021
  Spracovateľ správy o hodnotení Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko; Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko; Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
  Text správy o hodnotení
  30.07.2021
  30.07.2021
  30.07.2021
  30.07.2021
  Verejné prerokovanie zasadačka na 1. poschodí v priestoroch MIRRI SR, Račianska 153/A, Bratislava 12.08.2021 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  08.12.2021