Prístavba výrobného objektu BIOMIN, k.ú. Cífer

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 4.11 Výroba pesticídov, farmaceutických výrobkov, peroxidov a elastomérov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie