Preskočit na obsah

Prístavba so zmenou dispozície zinkovne

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.2 Prevádzky na spracovanie železných kovov a) valcovne za tepla b) kovácske dielne s kladivami, ktorých energia presahuje c) kovanie výbuchom d) prevádzky na nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov (pokovovanie) 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny zámeru navrhovanej činnosti je kompletná rekonštrukcia a modernizácia celého areálu žiarového zinkovania, t.j. zrušenie stávajúcej dosluhujúcej technológie, prestavba stávajúcich objektov a vybudovanie nového objektu s novou technológiou.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Elektrovod Slovakia s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 31615317
 • Povoľujúci orgán: Mestský úrad Prievidza; SIŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.01.2023
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  10.01.2023
  10.01.2023
  10.01.2023